تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

 

نمونه سوالات ایین نامه اصلی رانندگی

سوال1:

در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که ؟….

1-درطرف کوه قرار دارد

2-سرعت بالاتری دارد

3-در طرف پرتگاه قرار دارد

4-سرعت کم تری دارد

پاسخ صحیح: گزینه شماره 3


سوال 2:

در محل توقف ( پارک ) کنار خیابان حق  تقدم با وسیله نقلیه ای است که …… ؟

1-وابسته به سازمان های دولتی است

2-مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می نماید

3-ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است

4- ابعاد بزرگ تری دارد

پاسخ صحیح: گزینه شماره 3


سوال 3:

در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

1- 180 متری

2- 150 متری

3- 200 متری

4- 100 متری

پاسخ صحیح:گزینه 4


سوال 4:

چند متر بعد از تونل و پل ها سبقت آزاد است؟

1- 50 متری

2- سبقت از انتهای آنها مجاز است

3- 100 متری

4- 70 متری

پاسخ صحیح: گزینه 3


سوال 5:

در بزرگراه های بیرون شهر،حداکثر سرعت مجاز برای انواع وانت بار چند کیلومتر در ساعت است؟

1- 120

2- 125

3- 110

4- 130

پاسخ صحیح:گزینه 3


سوال 6:

حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهر برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

1- 85 کیلومتر در ساعت

2- 95 کیلومتر در ساعت

3- 125 کیلومتر در ساعت

4- 110 کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح: گزینه 4


سوال 7:

استفاده از چراغ های رنگارنگ و چشمک زن در وسایل نقلیه ………….

1-ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

2-مجاز است

3-محدودیتی ندارد

4-در معابر شهری ممنوع نیست

پاسخ صحیح: گزینه شماره 1


سوال 8:

تا چه فاصله ای از تقاطع ها و میادین توقف وسایل نقلیه ممنوع است؟

1- 20 متری

2- 15 متری

3- 30 متری

4- 25 متری

پاسخ صحیح: گزینه شماره 2


سوال 9:

کدامیک از پاسخ های زیر در خصوص نقص در سیستم جلوبندی و یا شکستگی آن صحیح است؟

1-تایرهای عقب خودرو سایینده می شود

2-مصرف سوخت افزایش می یابد

3-هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج میگردد

4-رادیاتور خودرو جوش می آورد

پاسخ صحیح: گزینه شماره 3


سوال 10:

کدام یک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آهن صحیح می باشد؟

1- در حین عبور از خط آهن بایستی دنده خودرو را از دنده سبک به دنده سنگین تغییر داد

2-در حین عبور از خط آهن می بایستی از تعویض دنده خودداری نمود

3-در حین عبور از خط آهن دنده خودرو را از دنده سنگین به دنده سبک تغییر داد

4-قبل از رسیدن به خط آهن باید سرعت را افزایش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود

پاسخ صحیح: گزینه شماره 2


سوال 11:

هر گاه دارنده گواهینامه رانندگی یکی از شرایط پزشکی مربوط برای رانندگی را از دست بدهد بایستی……….؟

1-با همان وضعیت به رانندگی ادامه دهد

2-ظرف مدت یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید

3-به آن توجهی ننماید

4-به درمانگاه مراجعه نماید

پاسخ صحیح:گزینه شماره 2


سوال 12:

در گذرگاه پیاده که فاقد چراغ راهنمایی و رانندگی است حق تقدم عبور با کدام است؟

1- وسیله نقلیه در حال حرکت

2-پیادگان

3-وسیله نقلیه در حال گردش

4- وسیله نقلبه که متوقف شده است

پاسخ صحیح : گزینه شماره 2


سوال 13:

یکی از علت های نقض قوانین و مقررات و بی احترامی به سایر رانندگان و انجام اقدامات حادثه ساز توسط راننده کدام مورد می باشد؟

1-داشتن خودروی ایمن

2-وقت شناس نبودن و عدم برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به مقصد

3-از مهارت و تجربه کافی در رانندگی برخوردار است

4- راننده در زمان خلوتی معابر میتواند قوانین و مقررات را نقض و اقدامات حادثه ساز انجام دهد

پاسخ صحیح:گزینه شماره 4


سوال 14:

کدام مورد زیر از مصادیق حقوق شهروندی در حین رانندگی است؟

1-حرکت با سرعت غیر مجاز

2-حرکت غیر ایمن

3- حرکت مارپیچ در رانندگی

4- حرکت بین خطوط ترافیک

پاسخ صحیح : گزینه شماره 4


سوال 15:

یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است؟

1- حرکت با سرعت زیاد

2-عدم تنظیم موتور

3-تنظمی باد تایرها

4- باز کردن ترموستات خودرو در تابستان

پاسخ صحیح: گزینه شماره 3


سوال 16:

برای راه اندازی خودرو راننده در چه مرحله ای بایستی کمربند ایمنی را ببندد؟

1- در حین حرکت

2-پس از روشن کردن موتور خودرو

3-قبل از روشن کردن موتور خودرو

4-نیازی به بستن کمربند ایمنی نمی باشد

جواب درست : گزینه شماره 2


سوال 17:

کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری میکند؟

1- انژکتور

2-صافی بنزین

3-صافی هوا

4-پروانه

جواب درست : صافی هوا یا فیلتر هوا


سوال 18:

یکی از مزیت های ترمزهای ضد قبل  ABS عبار است از ………………؟

1- در هنگام ترمز گیری از قفل شدن درهای خودرو جلوگیری می کند

2-درهنگام ترمز گیری مسافت توقف خودرو را افزایش می دهد

3-در هنگام ترمزگیری موجب سر خوردن وسیله نقلیه می شود

4- در هنگام ترمز گیری امکان فرمان دادن و هدایت بهتر خودرو را می دهد

جواب درست : گزینه شماره 4


سوال 19:

تا چند متری ورودی و خروجی مراکز فوریت های پزشکی ایستادن وسایل نقلیه ممنوع است؟

1- 150 متری

2- 20 متری

3- 15 متری

4- محدودیتی ندارد

جواب درست: گزینه 3


سوال 20:

در هنگام پارک در سر بالایی و در راه بدون جدول ، فرمان وسیله نقلیه باید به کدام سمت چرخانده شود؟

1-سمت چپ

2-تفاوتی ندارد

3-سمت راست

4- مخالف عقربه های ساعت

جواب درست :گزینه شماره 3


سوال 21:

حرکت کردن از روی خطو هاشور در حاشیه راه ها که معمولا کنار اتوبان ها ، آزاد راه ها ، بزرگراه ها و تونل ها کشیده می شوند؟

1- مجاز است

2- درشب مجاز است

3-در صورت ترافیک سنگین مجاز است

4- ممنوع است

جواب درست : گزینه شماره 4


سوال 22:

 

 

نام تابلوی تصویر زیر چیست؟

1-محل عبور اطفال

2- مدرسه
3- منطقه عبور عابران
4-گذرگاه پیاده

جواب درست : گزینه شماره 2


سوال 23:

 

 

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

1- فقط عبور دوچرخه
2-  عبور دوچرخه سوار
3-  عبور دوچرخه ممنوع
4- محل عبور دوچرخه

جواب درست :گزینه شماره 2


سوال 24:

 

 

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

1-شروع جدا کننده
2- جریان همگرا
3- پایان جدا کننده
4-هدایت مسیر با جدا کننده

جواب درست : گزینه شماره 4


سوال 25:

 

 

نام تابلوی تصویر زیر چیست ؟

1-تقاطع راه آهن
2- تقاطع راه آهن بدون راه بند
3- تقاطع مسیر قطار شهری
4- تقاطع راه اهن با قطار شهری

جواب درست : گزینه شماره 3


سوال 26:

 

 

در تقاطع زیر رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد ؟اتومبیل آتش نشانی در حال ماموریت  است.

1-آتش نشانی اتوبوس دوچرخه سواری
2-آتش نشانی زرد دوچرخه اتوبوس
3-آتش نشانی اتوبوس سواری دوچرخه
4-اتوبوس دوچرخه آتش نشانی زرد

جواب میشه: گزینه شماره 1


سوال 27:

 

 

در تقاطع شکل زیر رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد ؟

1-قرمز بعد آبی
2-آبی بعد قرمز
3-نسبت به هم حق تقدم ندارد ( با هم حرکت میکنند )

پاسخ درست : گزینه شماره 3


سوال 28:

 

 


در تقاطع شکل زیر رعایت حق تقدم با کدام وسیله است ؟

1-دوچرخه زرد کامیون قرمز
2-زرد دو چرخه قرمز کامیون
3-قرمز دوچرخه زرد کامیون
4-دوچرخه کامیون زرد قرمز

جواب درست میشه : گزینه شماره 4


سوال29:

 

 

در چهار راه شکل زیر حق تقدم را به ترتیب خودرو مشخص کنید

1-قرمز آبی زرد
2-زرد قرمز آبی
3-آبی زرد قرمز
4-قرمز زرد آبی

جواب درست میشه : گزینه شماره 4


سوال 30:

 

در چهار راه زیر حق تقدم را مشخص کنید ؟

1-قرمز سفید مشکی
2-مشکی سفید قرمز
3-مشکی قرمز سفید
4-قرمز مشکی سفید

جواب درست میشه : گزینه شماره3 


نمونه سوالات فنی ایین نامه رانندگی

سوال شماره 1
پاسخ صحیح نقطه چین کدام گزینه می باشد
به ترم دستی ……….. وبه ترمزپایی …………….می گویند ؟
اولیه –ثانویه
ثانویه-اولیه
سریع- قدرتی
گزینه صحیح :ثانویه-اولیه

سوال شماره 2
شکستگی جلوبندی چه مشکلی را ایجاد میکند؟
سخت شدن کنترل ماشین و فرمان
افزاریش سوخت
کشیدن ماشین به یک طرف
خوب کار نکردن موتور
گزینه صحیح : سخت شدن کنترل ماشین و فرمان

سوال شماره 3
معیوب بودن سیستم تعلیق خودرو باعث چه می شود ؟
ارتعاشات زیادی را به بدنه خودرو و سرنشینان آن تحمیل خواهد کرد
تماس کامل میان تایرها و سطح جاده حفظ نخواد شد
سیستم هدایت خودرو دچار اختلال می شود
همه موارد
گزینه صحیح : همه موارد

سوال شماره 4
کدامیک از موارد زیر از مزیت های ترمز ABS می باشد؟
ترمزناگهانی می باشد
نگه داشتن ماشین در یک لحظه
دیر ایستادن خودرو
مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد
گزینه صیح : مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد

سوال شماره 5
علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکل ترسیسم می شود ؟
دایره
مثلث
مربع
نوزی
گزینه صحیح :مثلث

سوال شماره 6
کنیستر جزو سیستم ………….به موتور محسوب می شود و عمر مفید آن ……..می باشد.
سرویس دهنده -2سال
سرویس دهنده -1 سال
سوخت رسانی- 2سال
سوخت رسانی –اسال
گزینه صحیح:سوخت رسانی -2سال

سوال شماره 7
کدام ابزار در خودرو صحت یا عدم سلامت بخش های مهمی همچون جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار می کند؟
چرخ ها
غربیلک فرمان
دسته دنده
هیچ کدام
گزینه صحیح : غربیلک فرمان

سوال شماره 8
لرزش غربیلک فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست ؟
کم بودن باد تایرها
زیاد بودن باد تایرها
بالانس نبودن چرخ ها
تمام موارد
گزینه صحیح :بالانس نبودن چرخ ها

سوال شماره 9
از پای راست برای کنترل کدام پدال استفاده میشود ؟
گاز
ترمز
کلاچ
مواد 1و2
گزینه صحیح : موارد 1و 2

سوال شماره 10
اهرم دنده به طور مستقیم با کدام قسمت ارتباط دارد ؟
دیفرانسیل
گیربکس
جعبه دنده
مورد 2و3
گزینه صحیح : مورد 2و 3

سوال شماره 11
ترمز دستی به عنوان ترمز……..شناخته میشود.
اولیه
ثانویه
سرویس
مورد 1و3
گزینه صحیح :ثانویه

سوال شماره 12
انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط ………….انجام میشود
اهرم
سیم های فلزی
روغن ترمز
پدال
گزینه صحیح :سیم های فلزی

سوال شماره 13
این وسیله وظیفه آن ممانعت از ورود ذرات گرد وغبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور و فضای احتراق می باشد
فیلتر هوا
فیلتر روغن
فیلتر بنزین
همه مواد
گزینه صحیح : فیلتر هوا

سوال شماره 14
وظیفه ………ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است
دیفرانسیل
کلاچ
گیربکس
پدال گاز
گزینه صحیح :گیربکس

سوال شماره 15
وظیفه روغن ترمز چیست ؟
خنک کردن ترمز
روغن کاری ترمز
انتقال نیرو
تمام موارد
گزینه صحیح :انتقال نیرو

سوال شماره 16
در ترمز ضد قفل برای ترمز گیری باید پا را به صورت ……………..روی پدال ترمز فشرد.
ممتد
منقطع
آهسته
محکم
گزینه صحیح :ممتد

سوال شماره 17
وظیفه قطع ووصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور را به عهده دارد.
رادیاتور
واتر پمپ
پروانه
ترموستات
گزینه صحیح : ترموستات

سوال شماره 18
انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط …………….انجام میشود.
اهرم
سیم های فلزی
روغن ترمز
پدال
گزینه صحیح : روغن ترمز

سوال شماره 19
کاتالیست به چه منطوری تعویض می گردد ؟
حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگران
جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین
افزاریش سرعت خودرو
هیچ کدام
گزینه صحیح : حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگران

سوال شماره 20
مبدل کاتالیستی در کجا قرار دارد و چه کاری انجام می دهد ؟
شمع- توان موتور را افزاریش میدهد
شمع-گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.
اگزوز- گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.
اگزوز-صدای نابهنجار را کاهش میدهد
گزینه صیح : اگزوز- گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.

سوال شماره 21
در کدام حالت نیروی به پشت چرخ های محرک منتقل نخواهد شد ؟
دنده روی R
دنده روی N
ترمز
هیچ کدام
گزینه صحیح : دنده روی N

سوال شماره 22
در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر تجهیزات کنترلی باعث میشود تا …
واکنش و عکس العمل راننده در مقابل خطرات مناسب نباشد
واکنش و عکس العمل راننده با تاخیر زمانی بالا صورت می پذیرد
واکنش و عکس العمل راننده را سرعت صورت می پذیرد
گزینه صحیح : موارد یک و دو

سوال شماره 23
منظور از علامت R بر روی دسته دنده چیست ؟
آماده حرکت عقب
خلاص بودن دنده
حالت پارک
هیچ کدام
گزینه صحیح : آماده حرکت عقب

سوال شماره 24
از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود ؟
گاز
ترمز
کلاچ
مورد یک و دو
گزینه صحیح : کلاچ

سوال شماره 25
زمان تعویض تسمه تایم چقدر میباشد ؟
60 تا 90 هزار کیلومتر
70 تا 80 هزار کیلومتر
60 تا 90 هزار کلیومتر
50 تا 80 هزار کیلومتر
گزینه صحیح : 60 تا 90 هزار کیلومتر

سوال شماره 26
وظیفه بافلر در اتومبیل چیست ؟
جلوگیری از تبخیر آب رادیاتور
جلوگیری از تبخیر بنزین
کاهش آلایندگی گاز باقیمانده از احتراق موتور
کاهش صدای نابهنجار موتور
گزینه صحیح : کاهش صدای نابهنجار موتور

سوال شماره 27
روغن موتور هر چند وقت یکبار باید تعویض گردد؟
در حدود 8 تا 10 هزار کیلومتر کارکرد
هر ماه یکبار
هرسه ماه یکبار
در حدود 2 تا 5 هزار کیلومتر کارکرد
گزینه صحیح : در حدود 8 تا 10 هزار کیلومتر کارکرد

سوال شماره 28
سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد ؟
هر روز
یک بار در ماه
هر دو هزار کیلومتر کارکرد
هفته ای یکبار
گزینه صحیح : هفته ای یکبار

سوال شماره 29
در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن باید مورد بررسی قرار گیرد ؟
سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشد
سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد
سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد
مورد 1و2
گزینه صحیح :مورد 1و2

سوال شماره 30
در چه زمانی توصیه میشود فیلتر روغن تعویض گردد ؟
هربار تعویض روغن
هر 20 هزار کیلومتر
هر 10 هزار کیلومتر
هر 15 هزار کیلومتر
گزینه صحیح :هر 10 هزار کیلومتر

 

http://binazirgraphic.ir