تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
نمونه سوالات ایین نامه رانندگی اصلی با پاسخنامه

سوال 1:

در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که ؟….

1-درطرف کوه قرار دارد

2-سرعت بالاتری دارد

3-در طرف پرتگاه قرار دارد

4-سرعت کم تری دارد

پاسخ صحیح: گزینه شماره 3


سوال 2:

در محل توقف ( پارک ) کنار خیابان حق  تقدم با وسیله نقلیه ای است که …… ؟

1-وابسته به سازمان های دولتی است

2-مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می نماید

3-ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است

4- ابعاد بزرگ تری دارد

پاسخ صحیح: گزینه شماره 3


سوال 3:

در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

1- 180 متری

2- 150 متری

3- 200 متری

4- 100 متری

پاسخ صحیح:گزینه 4


سوال 4:

چند متر بعد از تونل و پل ها سبقت آزاد است؟

1- 50 متری

2- سبقت از انتهای آنها مجاز است

3- 100 متری

4- 70 متری

پاسخ صحیح: گزینه 3


سوال 5:

در بزرگراه های بیرون شهر،حداکثر سرعت مجاز برای انواع وانت بار چند کیلومتر در ساعت است؟

1- 120

2- 125

3- 110

4- 130

پاسخ صحیح:گزینه 3


سوال 6:

حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهر برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

1- 85 کیلومتر در ساعت

2- 95 کیلومتر در ساعت

3- 125 کیلومتر در ساعت

4- 110 کیلومتر در ساعت

پاسخ صحیح: گزینه 4


سوال 7:

استفاده از چراغ های رنگارنگ و چشمک زن در وسایل نقلیه ………….

1-ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

2-مجاز است

3-محدودیتی ندارد

4-در معابر شهری ممنوع نیست

پاسخ صحیح: گزینه شماره 1


سوال 8:

تا چه فاصله ای از تقاطع ها و میادین توقف وسایل نقلیه ممنوع است؟

1- 20 متری

2- 15 متری

3- 30 متری

4- 25 متری

پاسخ صحیح: گزینه شماره 2


سوال 9:

کدامیک از پاسخ های زیر در خصوص نقص در سیستم جلوبندی و یا شکستگی آن صحیح است؟

1-تایرهای عقب خودرو سایینده می شود

2-مصرف سوخت افزایش می یابد

3-هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج میگردد

4-رادیاتور خودرو جوش می آورد

پاسخ صحیح: گزینه شماره 3


سوال 10:

کدام یک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آهن صحیح می باشد؟

1- در حین عبور از خط آهن بایستی دنده خودرو را از دنده سبک به دنده سنگین تغییر داد

2-در حین عبور از خط آهن می بایستی از تعویض دنده خودداری نمود

3-در حین عبور از خط آهن دنده خودرو را از دنده سنگین به دنده سبک تغییر داد

4-قبل از رسیدن به خط آهن باید سرعت را افزایش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود

پاسخ صحیح: گزینه شماره 2


سوال 11:

هر گاه دارنده گواهینامه رانندگی یکی از شرایط پزشکی مربوط برای رانندگی را از دست بدهد بایستی……….؟

1-با همان وضعیت به رانندگی ادامه دهد

2-ظرف مدت یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید

3-به آن توجهی ننماید

4-به درمانگاه مراجعه نماید

پاسخ صحیح:گزینه شماره 2


سوال 12:

در گذرگاه پیاده که فاقد چراغ راهنمایی و رانندگی است حق تقدم عبور با کدام است؟

1- وسیله نقلیه در حال حرکت

2-پیادگان

3-وسیله نقلیه در حال گردش

4- وسیله نقلبه که متوقف شده است

پاسخ صحیح : گزینه شماره 2


سوال 13:

یکی از علت های نقض قوانین و مقررات و بی احترامی به سایر رانندگان و انجام اقدامات حادثه ساز توسط راننده کدام مورد می باشد؟

1-داشتن خودروی ایمن

2-وقت شناس نبودن و عدم برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به مقصد

3-از مهارت و تجربه کافی در رانندگی برخوردار است

4- راننده در زمان خلوتی معابر میتواند قوانین و مقررات را نقض و اقدامات حادثه ساز انجام دهد

پاسخ صحیح:گزینه شماره 4


سوال 14:

کدام مورد زیر از مصادیق حقوق شهروندی در حین رانندگی است؟

1-حرکت با سرعت غیر مجاز

2-حرکت غیر ایمن

3- حرکت مارپیچ در رانندگی

4- حرکت بین خطوط ترافیک

پاسخ صحیح : گزینه شماره 4


سوال 15:

یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است؟

1- حرکت با سرعت زیاد

2-عدم تنظیم موتور

3-تنظمی باد تایرها

4- باز کردن ترموستات خودرو در تابستان

پاسخ صحیح: گزینه شماره 3


سوال 16:

برای راه اندازی خودرو راننده در چه مرحله ای بایستی کمربند ایمنی را ببندد؟

1- در حین حرکت

2-پس از روشن کردن موتور خودرو

3-قبل از روشن کردن موتور خودرو

4-نیازی به بستن کمربند ایمنی نمی باشد

جواب درست : گزینه شماره 2


سوال 17:

کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری میکند؟

1- انژکتور

2-صافی بنزین

3-صافی هوا

4-پروانه

جواب درست : صافی هوا یا فیلتر هوا


سوال 18:

یکی از مزیت های ترمزهای ضد قبل  ABS عبار است از ………………؟

1- در هنگام ترمز گیری از قفل شدن درهای خودرو جلوگیری می کند

2-درهنگام ترمز گیری مسافت توقف خودرو را افزایش می دهد

3-در هنگام ترمزگیری موجب سر خوردن وسیله نقلیه می شود

4- در هنگام ترمز گیری امکان فرمان دادن و هدایت بهتر خودرو را می دهد

جواب درست : گزینه شماره 4


سوال 19:

تا چند متری ورودی و خروجی مراکز فوریت های پزشکی ایستادن وسایل نقلیه ممنوع است؟

1- 150 متری

2- 20 متری

3- 15 متری

4- محدودیتی ندارد

جواب درست: گزینه 3


سوال 20:

در هنگام پارک در سر بالایی و در راه بدون جدول ، فرمان وسیله نقلیه باید به کدام سمت چرخانده شود؟

1-سمت چپ

2-تفاوتی ندارد

3-سمت راست

4- مخالف عقربه های ساعت

جواب درست :گزینه شماره 3


سوال 21:

حرکت کردن از روی خطو هاشور در حاشیه راه ها که معمولا کنار اتوبان ها ، آزاد راه ها ، بزرگراه ها و تونل ها کشیده می شوند؟

1- مجاز است

2- درشب مجاز است

3-در صورت ترافیک سنگین مجاز است

4- ممنوع است

جواب درست : گزینه شماره 4


سوال 22:

 

 

نام تابلوی تصویر زیر چیست؟

1-محل عبور اطفال

2- مدرسه
3- منطقه عبور عابران
4-گذرگاه پیاده

جواب درست : گزینه شماره 2


سوال 23:

 

 

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

1- فقط عبور دوچرخه
2-  عبور دوچرخه سوار
3-  عبور دوچرخه ممنوع
4- محل عبور دوچرخه

جواب درست :گزینه شماره 2


سوال 24:

 

 

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

1-شروع جدا کننده
2- جریان همگرا
3- پایان جدا کننده
4-هدایت مسیر با جدا کننده

جواب درست : گزینه شماره 4


سوال 25:

 

 

نام تابلوی تصویر زیر چیست ؟

1-تقاطع راه آهن
2- تقاطع راه آهن بدون راه بند
3- تقاطع مسیر قطار شهری
4- تقاطع راه اهن با قطار شهری

جواب درست : گزینه شماره 3


سوال 26:

 

 

در تقاطع زیر رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد ؟اتومبیل آتش نشانی در حال ماموریت  است.

1-آتش نشانی اتوبوس دوچرخه سواری
2-آتش نشانی زرد دوچرخه اتوبوس
3-آتش نشانی اتوبوس سواری دوچرخه
4-اتوبوس دوچرخه آتش نشانی زرد

جواب میشه: گزینه شماره 1


سوال 27:

 

 

در تقاطع شکل زیر رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد ؟

1-قرمز بعد آبی
2-آبی بعد قرمز
3-نسبت به هم حق تقدم ندارد ( با هم حرکت میکنند )

پاسخ درست : گزینه شماره 3


سوال 28:

 

 


در تقاطع شکل زیر رعایت حق تقدم با کدام وسیله است ؟

1-دوچرخه زرد کامیون قرمز
2-زرد دو چرخه قرمز کامیون
3-قرمز دوچرخه زرد کامیون
4-دوچرخه کامیون زرد قرمز

جواب درست میشه : گزینه شماره 4


سوال29:

 

 

در چهار راه شکل زیر حق تقدم را به ترتیب خودرو مشخص کنید

1-قرمز آبی زرد
2-زرد قرمز آبی
3-آبی زرد قرمز
4-قرمز زرد آبی

جواب درست میشه : گزینه شماره 4


سوال 30:

 

در چهار راه زیر حق تقدم را مشخص کنید ؟

1-قرمز سفید مشکی
2-مشکی سفید قرمز
3-مشکی قرمز سفید
4-قرمز مشکی سفید

جواب درست میشه : گزینه شماره 3